Gala Kids czerwiec – lipiec 2014

W magazynie “Gala Kids”, numer czerwcowo – lipcowy 2014, ukazał się wywiad z Piotrem Rubikiem na temat jego książki “Bajki z zielonego lasu”